A  VIDA  FALA II

O BURRO DE CARGA

 

O CARNEIRO REVOLTADO